MC Public Affairs

From the blog

Govor ob 70. letnici zavoda Hrastovec!

Spoštovani predsednik Republike g. Borut Pahor, spoštovani župan Občine Lenart g. Mag. Janez Kramberger in ostali župani, spoštovani poslanec Državnega Zbora g. Franc Breznik, spoštovane članice in člani sveta zavoda v SVZ Hrastovec, zaposleni, stanovalci, njihovi svojci, vsi nastopajoči, gostje in novinarji!

Rokovanje z predsednikom države Republike Slovenije

V SVZ Hrastovec sem kot član sveta zavoda vstopil pred dvanajstimi leti. Od takrat sem tudi ob večkratni izvolitvi tudi njegov Predsednik. V svetu zavoda delujem kot predstavnik invalidskih organizacij, in sem eden od treh predstavnikov, ki prihajajo od zunaj, iz drugih regij. Ostali članice in člani sveta zavoda smo iz različnih skupin. Tako javnega sektorja, občin, zavodov, zaposlenih in svojcev. V okviru naših rednih in izrednih korespodenčnih sej na svojih sejah, svet zavoda sprejema vse sklepe o predlaganem in načrtovanem programskem in strokovnem delu, poslovnem načrtu, proračunu, izvolitvi in imenovanju poslovnega in strokovnega direktorja, smernicah dela, evalvaciji vseh programov, letnih poročilih ter vseh vsebinah, ki so nujno potrebne za kvaliteto bivanja naših varovancev in oskrbovancev ter dobrih in stimulativnih pogojev za delo zaposlenih. Zadovoljstvo in kvalitetna oskrba naših stanovalcev je na prvem mestu, predvsem pa tudi visoko strokovno, etično in kvalitetno delo zaposlenih. V zavod Hrastovec prihajam iz vrst zagovorništva, interdisciplinarnega strokovnega tima, ki v prvi vrsti skrbi, ščiti in uveljavlja pravice stanovalcev, še posebej, če so le-te lahko ogrožene in kršene. Z našim delom se je v obdobju našega delovanja uveljavila tudi Zakonodaja na področju duševnega zdravja, ki je kot primarno med drugim uvedla zagovorništvo in pravice oseb s težavami v duševnem zdravju.

Še posebej pa sem ponosen, da je danes ob našem jubileju med nami tudi Predsednik Republike, g. Borut Pahor, ki je v letih po osamosvojitvi bil eden izmed prvih pobudnikov spremembe zakonodaje na področju duševnega zdravja in je bil tudi kot poslanec Državnega Zbora naš vlagatelj zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega zdravja leta 1998 , ki se je kasneje v samem postopku in kasnejših mandatih preimenoval in postal tako zakon o duševnem zdravju. Hvala Borut Pahor za to podporo in za možnost, da Slovenija ostaja na poti urejene države visokovalitene oskrbe in človekovih pravic. Med drugim je ta zakon urejal listo pravic oseb, ki so sprejete v psihiatrične – zdravstvene ustanove. Te pravice so zapisane sedaj tudi na področju socialno varstvenih ustanov med drugim tudi zagovorništvo, predvsem za osebe, ki živijo ali so nastanjene v takšnih zavodih kot je Hrastovec.

Člani sveta zavoda Hrastovec in Predsednik Borut Pahor

Med drugim naj tudi povem, da je v času sprejemanja te zakonodaje in strokovne preobrazbe v SVZ Hrastovec, v tem obdobju tukaj časa tudi zasedal Odbor za zdravstvo v Državnem zboru. Kasneje pa nas je tudi obiskal Predsednik Odbora za zdravstvo v Evropskem Parlamentu g. John Bowis. Hrastovec je bil tako s svojim delom in s takšno pozitivno preobrazbo prvič omenjen tudi v poročilu Evropskega Parlamenta o Sloveniji in pozitivnem sprejemanju zakonodaje na področju duševnega zdravja v Sloveniji.

SVZ Hrastovec je v svoji 70 letni zgodovini šel skozi številna težka obdobja, saj je vedno predstavljal tisto institucijo, ki je sprejemala najtežje oblike dela z oskrbovanci. Žal pa le te, kot tudi pogoji dela in bivanja niso bili primerni in so bile pravice in oskrba stanovalcev kršene in ogrožene tudi že v samostojni Sloveniji. Zato je bil primaren cilj moje izvolitve kot člana in predsednika sveta zavoda, transformacija zavoda v eno izmed najkvalitetnejših ustanov, ki ima v prvi vrsti visoki standard kvalitete bivanja oskrbovancev, visoke etične in moralne standarde, ter dobre pogoje za strokovno delo zaposlenih. Predvsem pa, da se naše oskrbovance vrača čim bližje v svojem lokalnemu okolju, se jim omogoči kvalitetna oskrba bliže svojemu domu v dislociranih bivalnih enotah, da so lažje integrirani in se dobro počutijo v živečem vsakdanu v skupnosti. Danes je zavod Hrastovec v okviru transformacijo svojega dela in ustanovitvi 25 dislociranih enot v dvanajstih letih preselil 272 stanovalcev v lokalno okolje. Zavod Trate smo tako pred leti zaprli. Stanovalci se v teh dislociranih enotah in počutijo dobro in živijo v lokalnem okolju.

Problem, ki ga posebej čutimo, in s katerim smo opozorili tudi varuhinjo človekovih pravic, Vlasto Nusdorfer in njene namestnike, so nameščanja ljudi s pravnomočno sodno odločbo in zdravljenjem nameščeni v naše oddelke, pa bi morali za to v Sloveniji biti posebna forenzična institucija. Tu apeliramo tako na Vlado in Državni zbor na takojšnjo spremembo zakonodaje.

Še posebej smo ponosni, da zavod Hrastovec s svojim delom in rezultati sedaj predstavlja mednarodno učno bazo za druge ustanove doma in v Evropski uniji ter Centralni in Jugovzhodni Evropi in orje ledino na marsikaterem področju svojega delovanja. Njegovo dobro delo je omenjeno tudi v najvišjih institucijah v Evropski Uniji in drugod po Evropi in svetu, kar je tudi zahvala transformaciji dela prejšnjega in zdajšnega vodstva zavoda, bivšega direktorja zavoda Hrastovec Trate in njegovih zaposlenih, bivšemu direktorju mag. g. Josipu Lukaču, ki je za svoje življensko delo prejel največje prizanje s podorčja socialnega varstva; zdajšnjemu vodstvu zavoda, direktorici gospe Andreja Raduha, strokovni direktorici mag. Petri Hameršak, svetu zavoda, vsem zaposlenim, oskrbovancem in svojcem. Na današnje delovanje zavoda Hrastovec in smernice, ki so zastavljane za širitev dislociranih enot in rehabilitacija, in integracija oskrbovancev v družbo smo lahko ponosni. Zavod Hrastovec potrebuje dobro vizijo za svoje delo, zagotovo pa jo s preseljevanjem ljudi bližje k njihovem domačemu okolju, kvalitetno oskrbo in rehabilitacijo v obliki dislociranih enot tudi ima. In čestitke vsem, ki ste ob 70 letnici zavoda pripomogli, da je danes zavod moderna in kvalitetna oskrba ljudi, ki so tega najbolj potrebni. Čestitke stanovalcem, zaposlenim in vodstvu zavoda in vsem članicam in članom sveta zavoda SVZ Hrastovec. S ponosom Vam želim prijetno bivanje in zadovoljstvo pri delu!

Častni gostje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *